AnnaStaszek

KONTAKT
TEL : 501 67 39 71
mailto: sesjezanna@gmail.com
WWW.annainsight.com

Numer konta do płatności za sesje
43 1140 2004 0000 3602 4659 3956

Odbiorca: Anna Staszek Studio Rozwoju

Psycholog

Moje podejście i doświadczenie

Jestem z wykształcenia i zamiłowania psycholożką i facylitatorką rozwoju osobistego i procesu grupowego. Łącze psychologię, genealogię i duchowość w całość. Od wielu lat wspieram procesy indywidualne i grupowe w kierunku wzrostu, budowania zasobów i wiary w siebie oraz w swoje możliwości. Niosę pomoc na każdym etapie życia człowieka, umacniam ludzi w rozwoju, poczuciu własnej wartości, misji i wizji życia, rozwoju kreatywności oraz poczuciu zdrowia w ujęciu holistycznym. Interesuje mnie twórcze, niestandardowe podejście do sytuacji problemowych i rozwojowych. W swojej pracy z ludźmi łączę: pasje zmiany, nastawienie zorientowane na rozwiązanie, szerokie myślenie systemowe i działanie do osiągnięcia celów oraz pogłębioną refleksję.

Moje inspiracje
Inspirują mnie nurty:  Ustawień Systemowych w oparciu o B. Hellingera, Komunikacji Bez Przemocy, Psychologii Pozytywnej, Filozofii i Praktyki Talentów wg Gallupa, Praktyki Uważności ( Mindfullness ), Somatic Experiencing i inne. Korzystam także z różnorodnych metod tańca (5Rhytms, Medicine Movement, Taniec Intuicyjny ) i pracy z ciałem(Ayurveda, Osteopatia, TRE ), ogi i ćwiczeń fizycznych oraz medytacji jako źródeł połączenia z samą sobą. Jestem miłośniczką cyklów natury, jej uważną obserwatorką i fascynatką wielu zrealizowanych dalekich podróży. Interesuje się także mitologia, literaturą kobiet i poezja.

Moja edukacja

Jestem absolwentka kierunku Psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim. Dodatkowo ukończyłam Studia Podyplomowe z Zarzadzania Zasobami Ludzkimi na Akademii Rozwoju Gospodarczego w Poznaniu. Ponieważ uczenie się poznawanie jest jedną z moich pasji życiowych: ukończyłam wiele szkoleń poszerzających moje kompetencje zawodowe jak osobiste .Należą do nich m. in . II- stopniowe Szkolenie z Ustawień Systemowych w Taunus Institute oraz w Instytucie Family Affair, a także Taniec i Terapia Gestalt w ujęciu A. Halprin.
Swoją postawę terapeutyczną wzmacniałam również na szkoleniach i pogłębionych warsztatach w tym : Diet and Life Style Coaching, z Iriną Prekop ( Mocne Trzymanie, Rehabilitacja Porodu, Collinem Sissonem i Magdaleną Janicką – Integrująca Obecność,
Obecnie uczestniczę w 3-letnim międzynarodowym szkoleniu z Somatic Experiencing, akredytowanym przez American Association of Somatic Experiencing.oraz planuję szkolenie z Terapii Krzyżowo Czaszkowej prowadzonej przez Marcina Pochojka – Pracownia Zdrowia

Modalności – co najmocniej wpływa na moją prace z drugim człowiekiem

1. Ustawienia Systemowe

Ustawienia rodzinne- zwane są też ustawieniami systemowymi lub konstelacjami rodzinnymi – to ultra terminowa metoda transformacji ważnych tematów osobistych, rodzinnych czy też organizacyjnych i biznesowych. Pozwalają rozpoznać źródło problemu na głębokim poziomie połączeń rodzinnych, zrozumieć dynamikę ruchu w rodzinie (nieświadome wzorce, przekonania i postawy). Dzięki odkryciu przyczyny uwikłania, przechodzimy do kolejnego kroku, jakim jest znalezienie optymalnego rozwiązania dla klienta, bądź pozycji w ustawieniu rodzinnym. To nowe miejsce otwiera inne, nieznane dotąd perspektywy i znaczenia. Familly and Soul Constellations opierają się na prawach nazwanych przez Berta Hellingera – wybitnego niemieckiego psychoterapeuty i filozofa ( 1920- 2016 )- Porządkami Miłości. Opisują one fenomen tak zwanej niewidzącej, dziecięcej  miłości oraz świadomej widzącej miłości, która zawiera w swej istocie współczucie i zrozumienie.
Ustawienia często odsłaniają źródła chorób, cierpienia i trudności emocjonalnych, mające związek z wydarzeniami z przeszłości naszej rodziny i rodu, których nie jesteśmy świadomi.
Uczestnicy tego procesu opisują to jako głęboko poruszające wydarzenie, które powoduje lepsze zrozumienie siebie i pochodzenia. Otwiera drzwi do nowych perspektyw widzenia siebie i otoczenia oraz nowe możliwości działania.
Podczas długoletniej pracy z tą modalności oraz dzięki ponad 10 letniej asystenturze Heiko Hinrichs ( www.familyaffair.de ) rozwinęłam autorską metodą, którą nazwałam Soul Contellations. .Podczas  sesji pracujemy z tematem klienta w odniesieniu do wniosków inauk, które nie niosą doświadczenia.

2. Praca z traumą,

Praca z traumą, zwana też regulacją układu nerwowego niesie ze sobą nową perspektywę patrzenia na to jak częste w życiu człowieka jest zjawisko traumy. Każdy z nas wyposażony jest w naturalne i instynktowne mechanizmy balansujące i regulujące nasze reakcje. Są to m.in mechanizmy walki, ucieczki oraz zamrożenia. Na pewnym z etapów traumy- szczególnie tym początkowym, biologiczne funkcje sprawiają że podobnie jak w świecie zwierząt, jesteśmy w stanie przeżyć. Zbyt długie trwanie w tym stanie powoduje tworzenie się symptomów takich jak np.: sztywność, lęk, ból, zaburzenia poznawcze, bezsenność,, brak otwartości na nowe, nadwrażliwość i inne. To odłącza nas od nas samych, emocji, ludzi, natury,  Ducha . Praca z traumą oparta na budowaniu świadomości własnego ciała i odblokowaniu ukrytych emocji pozwala uzyskać dostęp do zasobów regenerujących i uwalniających zatrzymaną energię. Oznacza to, że po terapii zyskujemy dużą dawkę, ukrytej  energii życiowej i poszerza się nasza pojemność na doświadczania przepływu życia/ płynące z życia. Zyskując balans, neutralizujemy pobudzenie w układzie mięśniowym i nerwowym, co przeciwdziała pojawieniu się PTSD (Zespół stresu pourazowego).

3. Praca z ciałem
Proponowana przeze mnie praca z ciałem bazuje na niezwykłym, kreatywnym podejściu Anny Halprin -Life/Art Process. Podczas sesji indywidualnej lub grupowej, wychodząc od tematu osobistego, grupowego lub uniwersalnego – ciało, spontaniczny ruch i taniec stanowią istotę tego kreatywnego procesu- jego jego esencją. Świadomy i pogłębiony ruch uruchamia dostęp do obrazów i zdolności odczuwania, który następnie może być wyrażony w formie osobistego rysunku. W ten sposób zostaje zainicjowany bogaty w kreatywne impulsy proces, którego źródłem jest wzajemne połączenie obrazu i tańca. W 'Life/Art Process’ życie i sztuka zespalają się w jedną całość. Podczas sesji omawiamy zaistniałe obrazy oraz nadajemy swoim doświadczeniom nowe znaczenia i sens. Ten rodzaj pracy z ciałem daje klientowi nową perspektywę sytuacji życiowej, w której się znajduje, wnosi elementy nadziei, stabilności i wiary siebie. Metoda Anny Halprin  głęboko uziemia sprawia, że identyfikujemy się z tradycją ziemi i przekazem American Indians, ma znaczenie uniwersalne i ponad kulturowe.

4.Talenty i mocne strony

Oparta na Psychologii Pozytywnej oraz pozytywnej semantyce koncepcja Instytutu Gallupa  zaprasza do patrzenia na siebie, zespół, partnerów biznesowych z perspektywy talentów i mocnych stron. Identyfikacja talentów, umiejętność korzystania z nich w codziennych życiu zarówno osobistym, jak i zawodowym podnosi efektywność osobistą oraz jakość współpracy. Dodatkowo jest to połączenie z bardziej spersonalizowanym  i zespołowym  osiąganiem celów. Zaproponowane badanie jest internetowym narzędziem do wyodrębnienia 5 kluczowych talentów każdego z nas. Kolejne kroki to poznanie znaczeń własnych talentów, rekomendacje, jak je rozwijać oraz jak aplikować je w życiu osobistym lub  zawodowym. Możliwa jest również praca z celem drugiej strony, szukając wsparcia w zasobach jego układu talentów.
A czy tak naprawdę jest talent? Definicja głosi, że to każdy naturalny wzorce myślenia, odczuwania i zachowania danej osoby. Misją Instytutu Gallupa jest wspieranie ludzi w poznawaniu i rozwijaniu talentów, jak i silnych stron, tak aby służyły pogłębieniu dobrostanu w wszelkich możliwych obszarach doświadczenia ludzkiego.

Zapraszam do kontaktu

Pracownia Zdrowia

JUŻ TERAZ MOŻESZ SPRAWDZIĆ JAK BARDZO POZYTYWNY WPŁYW NA CIAŁO MA WSPÓŁPRACA Z TYM TERAPEUTĄ

umów się na wizytę