Biologia totalna / uwalnianie traumy

biologia totalna / uwalnianie traumy

Metody, które stosuję w swojej pracy to biologia totalna, odkodowywanie choroby w oparciu o 5 elementów wg medycyny chińskiej, praca drzewem genealogicznym, radykalne wybaczanie. Stosuję również techniki skupienia na odczuciach w ciele, ćwiczenia z wizualizacjami, ćwiczenia oddechowe.
Wszystko po to, aby pomóc uwolnić trudne emocje. Moja praktyka nie zastępuje innych metod leczenia, a stanowi ich wsparcie.

Pozwala odnaleźć przyczyny, aby proces zdrowienia przebiegał szybciej i łatwiej, a także, aby choroba nie powracała. Prowadzę klienta przez cały proces, sukces zależy od gotowości klienta na zmianę oraz jego zaangażowania w ten proces, ponieważ największa praca odbywa się po wyjściu z gabinetu.

Metoda totalnej biologii – praca z drzewem genealogicznym

Według założeń totalnej biologii choroba jest manifestacją konfliktów, których nie rozwiązaliśmy. To, co nie zostało rozwiązane na poziomie świadomym, jest spychane do podświadomości i znajduje rozwiązanie na poziomie biologicznym, właśnie w postaci choroby. Totalna biologia oparta jest na odkryciach głównie dr Ryke Geerd Hamera i Claude’a Sabbaha. Wg nich choroba nie jest błędem natury, lecz najlepszym rozwiązaniem mózgu na utrzymanie organizmu przy życiu.

Proces leczenia polega na uświadomieniu sobie przebytych traum i zatrzymanych emocji. Kiedy zostają one uwolnione, proces samoleczenia za pomocą świadomości może się rozpocząć. Poprzez stawianie właściwych pytań klient może odnaleźć blokady i wynikające z nich programy wywołujące chorobę.
W procesie zdrowienia ważne, aby dotrzeć do początków, kiedy powstał w mózgu odpowiedni program biologicznego zachowania w odpowiedzi na silny stres. W pracy tą metodą mają znaczenie również konflikty i traumy dziedziczone po przodkach. Jeśli wystąpią określone okoliczności aktywujące konflikt biologiczny, może się to manifestować w kolejnych pokoleniach. W odnajdywaniu tego typu konfliktów pomaga praca z drzewem genealogicznym.

Odkodowywanie choroby pod kątem 5 elementów:

Choroby można również odkodowywać przy zastosowaniu 5-ciu elementów wg medycyny chińskiej. Równowaga tych elementów prowadzi do harmonijnego przepływu i zdrowia.

Radykalne wybaczanie wg Colina Tippinga
Czasami aby wyzdrowieć, trzeba odpuścić. Radykalne wybaczanie pozwala powrócić do sytuacji, w których poczuliśmy się skrzywdzeni, wyrazić uczucia i emocje, dokonać ich transformacji i je ostatecznie uwolnić. Emocje te uwalniamy przez pisanie listów wg odpowiedniego schematu.

Nasz team

Spotkaj się z ekspertem

Już teraz możesz sprawdzić jak bardzo pozytywny wpływ na ciało ma ta terapia!

Zadzwoń i umów się na wizytę: tel. 570 155 000