Ewa Filipiak - psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień Wrocław - Pracownia Zdrowia

REJESTRACJA
TELEFONICZNA

570 458 884

Rejestracja telefoniczna: 570 458 884

lub

e-mail: psychoterapia.lfilipiak@gmail.com

psycholog  w trakcie specjalizacji w psychologii klinicznej, specjalista psychoterapii uzależnień, doktor nauk społecznych.

Ewa Filipiak – certyfikowany psychoterapeuta, psycholog w trakcie specjalizacji w psychologii klinicznej, diagnosta, pedagog, trener, terapeuta i specjalista terapii środowiskowej, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.

Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej, w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej oraz w psychoterapii indywidualnej i grupowej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, terapii par i rodzin.  Pracuje w nurcie integracyjnym, obejmującym pracę psychoterapeutyczną z zakresu dorobku nurtów: humanistyczno-fenomenologicznego, poznawczo – behawioralnego oraz interpersonalno-psychodynamicznego – certyfikat nr 22. Zgodnie z przyjętą konwencją swoją pracę poddaje stałej superwizji.  Wykonywany zawód jest dla niej pasją, jest niepowtarzalnym spotkaniem z drugą osobą i wzajemną wymianą.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia NZOZ Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, w Centrum Terapii Behawioralnej w Zabrzu. Pracowała w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży, Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym, Zespole Leczenia Środowiskowego oraz odbyła liczne staże kliniczne w różnych placówkach medycznych między innymi w oddziałach  stacjonarnych psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Obecnie pracuje dalej w  poradniach specjalistycznych: Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Poradni Psychologicznej, Poradni Leczenia Środowiskowego.  Posiada także wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla specjalistów zajmujących się diagnozą i terapią.

Wykształcenie:

 • C E R T Y F I K A T P S Y C H O T E R A P I I  I N T E G R A C Y J N E J nadany przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej
 • CERTYFIKAT SPECJALISTY TERAPII ŚRODOWISKOWEJ nadany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
 • CERTYFIKAT TERAPEUTY ŚRODOWISKOWEGO nadany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
 • Specjalizacja w psychologii klinicznej(zgodnie z ustawą o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia z dnia 24 lutego 2017 r.) w ramach bloku specjalistycznego psychologia kliniczna dzieci i młodzieży – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Katowicach – w trakcie
 • Profesjonalna Szkoła Psychoterapii – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie i Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie
 • Program szkolenia klinicznego w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia NZOZ Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie
 • Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie – trening osobisty
 • Studia podyplomowe rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne: Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 • Studia podyplomowe: Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Katowicach
 • Studia podyplomowe: Stosowana analiza zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Katowicach
 • Studium Psychoterapii Grupowej i Treningu Psychologicznego – Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Katowicach. Kierunek: Psychologia, specjalność: psychologia kliniczna. Tytuł: Magister
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Kierunek: Pedagogika, specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna. Tytuł: Magister
Pracownia Zdrowia

JUŻ TERAZ MOŻESZ SPRAWDZIĆ JAK BARDZO POZYTYWNY WPŁYW NA CIAŁO MA WSPÓŁPRACA Z TYM TERAPEUTĄ

umów się na wizytę