Leszek Filipiak

REJESTRACJA
TELEFONICZNA

570 458 884

Rejestracja telefoniczna: 570 458 884

lub

e-mail: psychoterapia.lfilipiak@gmail.com

psycholog  w trakcie specjalizacji w psychologii klinicznej, specjalista psychoterapii uzależnień, doktor nauk społecznych.

Leszek  Filipiak – psycholog  w trakcie specjalizacji w psychologii klinicznej, specjalista psychoterapii uzależnień, doktor nauk społecznych w dziedzinie nauk o polityce.

 

Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej, w terapii uzależnień oraz w psychoterapii indywidualnej i grupowej młodzieży oraz osób dorosłych, terapii par i rodzin.  Pracuje także z osobami z grupy Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Centrum Zdrowia Psychicznego w Poradni Leczenia Uzależnień Domaniów oraz Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. Ma również doświadczenie jako nauczyciel akademicki oraz trener. Odbył liczne staże kliniczne w różnych placówkach medycznych między innymi w oddziałach  stacjonarnych psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Aktualnie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu.

Wykształcenie:

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu, Kierunek: Psychologia, Specjalność: Psychologia kliniczna, Tytuł: Magister Tytuł: Magister
 • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Tytuł: Doktor nauk społecznych z zakresu nauk o polityce
 • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Kierunek: Administracja publiczna, Tytuł: Magister
 • Specjalizacja w psychologii klinicznej(zgodnie z ustawą o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia z dnia 24 lutego 2017 r.) w ramach bloku specjalistycznego psychologia kliniczna dzieci i młodzieży – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Katowicach – w trakcie
 • Szkoła zintegrowanej psychoterapii uzależnień –Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Katowicach (Akredytacja PARP-y)
 • Podstawowy kurs psychoterapii eriksonowskiej, Wrocławski Instytut Psychoterapii
 • Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli – Centrum Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
 • Warsztat specjalistyczny HR – Testy psychologiczne i modele kompetencyjne w diagnozie pracowników (poziom zaawansowany) – Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie
 • Uprawnienia diagnostyczne: Skala Inteligencji Stanford-Binet 5
 • Szkolenie – Terapia akceptacji i zaangażowania ACT
 • Szkolenie – Stosowanie i interpretowanie Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży IDS-2
 • Certyfikat uprawnień do korzystania z testu – Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego
 • Szkolenie – Badanie neuropsychologiczne dziecka
 • Szkolenie- Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD
Pracownia Zdrowia

JUŻ TERAZ MOŻESZ SPRAWDZIĆ JAK BARDZO POZYTYWNY WPŁYW NA CIAŁO MA WSPÓŁPRACA Z TYM TERAPEUTĄ

umów się na wizytę