Bioenergoterapia a nauka

Bioenergoterapia a nauka

Często pojawiającym się pytaniem jest to, czy bioenergoterapia jest uznawana przez naukę. Aby wyjaśnić ten temat zacznę od tego, że bioenergoterapia jako taka nie jest dyscypliną naukową, a metodą terapeutyczną.

Kim jest bioenergoterapeuta?

Bioenergoterapeuta jest zawodem oficjalnie uznanym i zarejestrowanym już ponad 30 lat temu w oparciu o polskie przepisy, a w szczególności Ustawę o rzemiośle. Tak więc bioenergoterapia jest zawodem rzemieślniczym. Nie będąc dyscypliną naukową nie podlega więc oficjalnie naukowej ocenie, co nie przeszkadza faktowi, iż wypracowała szereg metod pracy, które są usystematyzowane i opisane w literaturze fachowej.

Bardziej trafnym w mojej ocenie jest pytanie czy nauka „widzi”
bioenergoterapię, to znaczy czy stara się jakimiś metodami opisać mechanizmy jej działania. Lubię fizykę i myślę, że właśnie ta dyscyplina naukowa zauważa oddziaływanie energetyczne w bioenergoterapii najpełniej i najbliżej pokazuje czym ona w istocie jest.

Badania nad oddziaływaniem bioenergoterapii

Nauka w różnych etapach historycznych przeprowadzała szereg badań nad oddziaływaniem bioenergoterapeuty i bioenergoterapii. Są to badania nad wpływem terapeuty na roztwory chemiczne określonych substancji jak również funkcjonowanie roślin oraz oczywiście na stan zdrowia człowieka.

Ostatnie badania fizyków kwantowych wykazały bezspornie, że terapeuta posługujący się tą metodą pracy przekazuje energię, którą można w sposób pośredni wykryć przy pomocy urządzeń laboratoryjnych. Fizycy widząc efekty pracy bioenergoterapeuty wskazują, że energia o której mówimy nie jest ani energią termiczną, nie jest też energią elektryczną, elektromagnetyczną czy jakąkolwiek znaną formą energii opisywanej przez fizykę klasyczną. Mało tego, współczesna aparatura nie jest w stanie tego typu energii wytworzyć.

Badania udowodniły pozytywny wpływ oddziaływania na organizmy żywe czyli rośliny, jak również na zwierzęta i ludzi. Eliminuje to dość skutecznie efekt placebo. Roślina, zwierzę, człowiek nieświadomy i świadomy reaguje na bioenergię bezspornie w oddziaływaniu bezpośrednim jak również na odległość. Fizyka kwantowa udowadnia poprzez szereg badań prowadzonych wielokrotnie na różnych uniwersytetach na świecie, że
bioenergoterapia czyli oddziaływanie energią sterowaną umysłem może działać również w czasie do przodu i wstecz.

Może wydawać się to dość egzotyczne, nie mniej jednak nie wdając się tutaj w meandry mechaniki i filozofii kwantowej, tak po prostu jest. Wydaje się, że najnowsze odkrycia fizyki kwantowej w naukowy sposób dochodzą do tego co już starożytni mistycy opisywali zgoła innym językiem. W różnych kulturach energia, o której mówimy była nazywana w różny sposób. Prana, Chi, Ki, Reiki, Pneuma to tylko niektóre z wielu nazw energii w bioenergoterapii.

Dawne i obecne opisy działania bioenergii są spójne, tożsame, a co najważniejsze pozytywnie zweryfikowane w praktyce terapeutycznej.
Na jednym z wykładów powiedziałem, że przyjdzie taki moment gdy nauka spotka się fizyką i będziemy mogli wtedy powiedzieć eureka ! Myślę, że na takim etapie poznania bioenergoterapii jesteśmy.

Autor: Mariusz Łabęta